Ve středu 2. října jsme se v Technické ulici veřejnosti předvedli při dynamických ukázkách v rámci akce, která nese název Den s formulemi ČVUT 2019 a závodními motorkami. Kromě naší elektrické eForce FEE Prague Formula z Fakulty elektrotechnické a spalovací formule z dílen týmů CTU CarTech z Fakulty strojní, se zde letos ukázaly také závodní motocykly týmu CTU Lions z Fakulty dopravní.

Akce začala tiskovou konferencí, kde oba týmy studentských formulí prezentovaly inovace monopostů a průběh závodní sezóny zástupcům významných průmyslových společností, jež jsou partnery zmíněných projektů. Náš tým si tuto sezónu přivezl cekové druhé místo z mezinárodních závodů Formula Student Czech Republic a tým CTU CarTech si vybojoval pódiová umístění dvě, když na závodech FS Czech dosáhl na 1. místo a v Itálii pak na 3. místo.  Tiskovou konferenci navštívili i děkan Fakulty elektrotechnické prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., a děkan Fakulty strojní prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Na události nechyběl ani rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. Našemu týmu byla i letos vyjádřena ze strany fakulty FEL i ČVUT podpora pro příští sezonu, které si nesmírně vážíme.

Během dne jsme prezentovali na svém stánku technická řešení monopostu a snažili jsme se přestavit náš tým co nejvíce potenciálním zájemcům, kteří by se měli zájem přidat do našich řad a pracovat s námi na nových monopostech pro nadcházející sezonu. Hlavním lákadlem akce byly pravidelné jízdy obou formulí i motorek před budovou Fakulty strojní a elektrotechnické. Na akci nechyběli ani naši významní partneři.

Děkujeme všem, kteří se přišli na akci podívat, za příjemnou atmosféru a krásné strávení sychravého dne. Velké díky patří také všem podporovatelům z řad průmyslových firem i ČVUT, protože hlavně díky jejich podpoře můžeme v projektu elektrické formule eForce získávat cenné zkušenosti a osobnostně růst.