V úterý večer jsme dorazili na Autodrom Most, kde se i letos konají mezinárodní závody Formula Student Czech Republic. Hned ráno po registraci týmu jsme se vydali do našeho pitu, kde jsme vybalili všechno naše vybavení a připravili auto na cestu na přejímky. Dnešní den se nesl hlavně ve znamení technických přejímek. Menším zpestřením byla naše první statická disciplína Bussines Plan. Lehce po poledni se náš člen Tomáš Omasta vydal prezentovat před odbornou porotu. Jeho reakce po skončení byly následující:

Po dvou závodech konečně dosáhl business plan svého potenciálu. Prezentaci, jejíž grafiku a koncept komise ohodnotila jako perfektní, byla vytčena pouze slabší nejistota, na které ve dnech před španělským dnem D zapracujeme. Očekáváme nadprůměrné umístění, ale výsledek se teprve dozvíme.

Mechanická přejímka proběhla tentokrát velice rychle. Po přeměření vnějších rozměrů jsme přešli na kontrolu vzorků použitých materiálů a skladeb.  Ani tato kontrola neodhalila žádnou chybu a mohli jsme přejít na kontrolu vnitřních rozměrů. Šablony  těsně prošly a s umístěním percyho do správné pozice jsme judgům lehce pomohli, aby seděli všechny měřené rozměry.  Jako poslední byla naplánovaná zátěžová zkouška předního křídla. Této zkoušky jsme se všichni obávali i přesto, že konečným výsledkem bylo prohnutí jen o 5 mm. Dovolené hranici 10 mm jsme se ani nepřiblížili a ukázalo se, že výpočet velice dobře kopíroval reálnou situaci. Jediný problém se objevil na chladícím okruhu, kde byla moc dlouhá jedna z hadic. Po rychlém zkrácení jsme dostali nálepku za úspěšně dokončený mechanický skrut a mohli jsme pokračovat v elektrických přejímkách.

Středeční den se nesl v duchu technických přejímek, již dopoledne jsme se postavili do fronty na elektrickou přejímku. Po krátké vstupní kontrole na nás přišla řada lehce po obědě. Přejímku jsme začali kontrolou akumulátoru a nabíječky, po menších problémech s nabíječkou jsme se přesunuli na přejímku nízkonapěťové části vozu. Následovala kontrola mechaniky vozu, obě části probíhaly svižně a v přátelské atmosféře. Na závěr jsme se vrátili zpět k dokončení části s nabíječkou a následné přejímce vysokonapěťového systému. Technické přejímky jsme úspěšně dokončili večer, po sedmé hodině, byl to náročný, ale úspěšný den. Zítra se budeme soustředit na statické disciplíny a dokončení potřebných testů.

Zítra co nejdříve ráno dokončíme veškeré inspekce našeho vozu při testu brzd, náklonu vozu simulující přetížení v zatáčce a nakonec budeme naší formuli testovat z hlediska odolnosti proti vodě při rain testu. V pozdním odpoledni se náš tým dostane na řadu také v královské statické disciplíně Engineering Design Report. Doufáme, že odpoledne se dostaneme i na testovací dráhu, kde se pokusíme nastavit formuli na místní asfalt.