Ze sbírky, kterou jsme uspořádali mezi našimi členy, jsme nakoupili roušky s nanofiltrační vrstvou pro domov důchodců v Praze v Kobylisích.

Dávejte pozor na sebe a vaše blízké seniory!