Nemoc COVID-19 nám při stavbě studentských formulí zrovna nepomáhá, tak jsme se rozhodli pomáhat my proti jejímu šíření!

Uspořádali jsme mezi členy týmu sbírku, ze které jsme zakoupili 200 kusů znovupoužitelných vícevrstvých roušek pro Palata – Domov pro zrakově postižené, který je jen kousek od studentských kolejí Strahov, kde běžně bydlí velká část našeho týmu. Dalších 50 roušek pro seniory navíc věnovala i firma RELAY-LL, s.r.o., která roušky v Pelhřimově šije. A chystáme se pomáhat na dalších místech. 

Pokud máte možnosti jak poskytnout pomoc potřebným, tak neváhejte!