Páteční ráno začalo, jako každé na závodech, velmi brzy. Po celo týmovém budíčku v 6:30 bylo nutné co nejdříve vyrazit na závodiště, a to jak z důvodu pokračování technických přejímek, tak i proto, abychom se mohli zúčastnit všech statických disciplín. Mezi prováděním všech potřebných posledních úprav na monopostu nás tedy čekal Cost Report, Business Plan a Engineering Design Report, a tak náš program sliboval velmi nabitý den. Ve statických disciplínách je formule rozebírána z hlediska výroby, designu a konkurenceschopnosti na poli nízkorozpočtového racingu.

Dnes se ale podíváme, jak na soutěži Formula Student East dopadl právě Engineering Design Report a Cost Report. Ohledně Business Planu si pro Vás připravíme speciální článek. Máte se na co těšit!

V 11:00 nás jako první čekal Engineering Design Report (ve zkratce EDR), na které se začalo připravovat všech 13 potřebných členů již hodinu před začátkem. Přesně v 11 hodin do našeho depa dorazila šesti členná komise porotců, která byla připravena podrobit celý tým a poslední formuli důkladné prohlídce z hlediska návrhu a technických znalostí.

Po krátkém úvodu, který přednesl Ondřej Šereda a představil koncept FSE.07, se postupně komisaři rozdělili mezi všechny členy dle jejich specializace. Samostatného komisaře dostali nápraváři Dominik Andrýsek a Jakub Sedlář. Dynamické simulace monopostu dovysvětlil Marek Lászlo. Dále byl jeden rozhodčí pro aero skupinu v čele s Kateřinou Burešovou, Jiřím Teichmanem a chlazení Radka Štěpánka. Dále bylo velmi důkladně prozkoumáno šasi Ondřeje Hladíka s asistencí Adama Čumrdy a Tomáše Kazdy a koncept elektrické skupiny Ondřeje Šeredy a Patrika Bachana. Vlastního komisaře získala i elektronika, měniče a bezpečnost systému, kterou odprezentoval Jan Mánek s pomocí Marka Lászla. V neposlední řadě, jak už na maďarských závodech bývá zvykem, bylo prozkoumáno i řízení týmu a personální poměry fungování, které představil Marek Szeles.

Aero skupina se na maďarských závodech potkala s komisařem, který se zaměřil zejména na validace provedených simulací. Po krátkém úvodu, kdy byl komisaři představen koncept a hlavní cíle letošního vývoje následovalo dotazování na předem dané otázky, které byly pokládané každému týmu. Porotce zajímaly Lap Time simulace a krizové situace, jako například, co by se dělalo, kdyby na závodech byly zničeny jednotlivé části aerodynamických prvků. Dále je zajímalo, zda jsou k dispozici náhradní díly, a jak dlouho by například trvalo vyrobit celé nové křídlo. Současně byly pokládány otázky na to, jak dlouho trvalo vyrobit samotné aerodynamické prvky, kolik bylo provedeno simulací a kolik kilometrů má nová formule natestováno. Dále aero skupina představila aerodynamickou funkčnost jak všech křídel, tak i našeho vestavěného chlazení. Na závěr jsme se ještě vrátili k validacím na trati a ve větrném tunelu.

Premiéra na těchto závodech čekala duo nápravářů, Dominika a Kubu. Oba dva se za asistence našeho zkušeného člena, Zdendy Machaly, připravovali na prezentaci již několik dní dopředu a provedli i důkladnou přípravu večer v kempu. Porotce, jak je v soutěži časté, byl bývalý člen jiného týmu, a tak byl velmi dobře obeznámen s problematikou. Naší dvojici bylo položeno několik záludných otázek, na které ale byli schopni dobře odpovědět, a tak byl komisař velmi spokojen. Porotce kladl důraz na dynamické simulace náprav, samotné testování formule a praktické nastavování náprav. Rozhodčí dále samozřejmě pokračoval s Markem Lászlem a jeho Lap Time simulacemi.

Jeden z klíčových členů elektrické části našeho týmu Jan Mánek, který se tento rok zabýval battery managementem se nám k této disciplíně vyjádřil sám takto:

„V případě elektrické skupiny jsme narazili na komisaře, které zajímal především návrh vlastní elektroniky, námi vymyšlená řešení všech elektrických komponent a validace našich návrhů. Stejně jako v případě aerodynamické skupiny měli někteří komisaři předem připravené otázky, které byly opravdu dobře vymyšlené. Bohužel ne všichni komisaři byli takto dobře připraveni a např. v případě prezentace pohonného systému byly pokládány otázky, které nebyly relevantní pro náš monopost. Při naší prezentaci komisaře zaujaly především řídicí jednotky vlastního návrhu, dokumentace námi navržených komponent a způsob provedení akumulátorového boxu.“

Po uběhnutí 60 minut všech 6 porotců opustilo náš pit a vypravilo se vyhodnotit naší prezentaci. Po krátké rozmluvě se porotci vrátili na naše stanoviště a v krátkosti vyhodnotili prezentaci. Po vcelku pochvalném úvodu se komisaři odebrali k jednotlivým členům dle zaměření a sdělili jim více informací. Komisaři samotní byli vzhledem k našim podmínkám velmi překvapeni. Celkový dojem týmu byl také velmi dobrý, a tak bylo očekáváno velmi pěkné umístění v první polovině žebříčku.

Po svačině nás dále v depu navštívila komise pro vyhodnocení finanční a nákladové analýzy (Cost and Manufacturing Report). Komisaři byli tentokrát 3, a tak se velmi hodilo, že kromě našeho specialisty, Tomáše Kazdy byl přítomný i Marek Szeles, Ondřej Hladík, Kateřina Burešová a Ondřej Šereda. Komisaři si postupně rozebrali jednotlivé přítomné, aby překontrolovali BOM dokument (Bill of Materials), který v podstatě supluje kusovník potřebný pro výrobu formule. Kontrola vždy probíhala tak, že si porotce vybral záludnější součást na monopostu a tým mu musel najít položku v odevzdaných tabulkách.

Kromě této kontroly proběhla i diskuse nad naceněním procesů potřebných pro výrobu a vysvětlení metodiky zpoplatnění, rozdílu mezi fixními a variabilními náklady. Současně byla diskutována možnost výroby části formule v sériové produkci a potřebné zjednodušení, zlevnění tohoto úkonu.

Dále porotci zabrousili i do finančního fungování týmu, jak do samotného dělení rozpočtu, tak i do procesu získávaní sponzorů a hypotetických scénářů v této oblasti.

Tomáš Kazda, který stojí za vznikem veškerých podkladů k této disciplíně měl z letošní prezentace finanční a nákladové analýzy v Maďarsku takovéto dojmy:

„V Maďarsku je tato prezentace vždy specifická, jelikož v dřívějších sezonách byl kladen velký důraz na udržitelný vývoj. Tento rok se nesl se změnou pravidel, kde prezentace případové studie byla nahrazena praktickým zkoušením z hloubky pochopení výrobních procesů, jejich finanční a ekologickou zátěží a sjednáváním podpory pro stavbu prototypu. Dále zazněly otázky ohledně plánování sériové výroby monopostu a redukci nákladů. Po zkušenosti z Holandska jsme si připravili obsáhlou prezentaci a díky odborným znalostem hlavních designerů formule a předních členů projektové skupiny jsme byly schopni vysvětlit produkci a řízení nákladů našeho prototypu.

Samozřejmě, že jsme nebyly stoprocentní v každé zkoušené kategorii. Největší dopad na výsledné skóre měla samotná kontrola dílů formule s nákladovou studií, kde se porotcům nelíbil náš pohled na detailnost rozepsání jednotlivých procesů. Po naší prezentaci jsme zjistili, že abychom se vyrovnali nejlepším týmům, tak je potřeba rozepsat veškeré procesy výroby a montáž všech dílů monopostu do výrobních postupů krok po kroku. Tuto zpětnou vazbu si jistě vezmeme k srdci do příštích sezón. Na druhou stranu se porotcům velice líbil náš systém oddělení jednotlivých částí dokumentu a podklady, které jsme si připravili. Kladně se též hodnotily znalosti finanční stránky projektu, které se též projevily v prezentaci našeho Business Plánu.“

Po ukončení přibližně 45 minutové prezentace se komisaři opět odebrali ke krátké poradě ohledně výsledku a následně týmu bylo sděleno krátké vyhodnocení. I přes to, že porotci našli několik nesrovnalostí v kusovníku, ostatní části shledali velmi uspokojujícími, a tak jsme opět doufali v umístění v první polovině.

Samozřejmě mezi statickými disciplínami dále probíhaly technické přejímky, kde se podařilo dokončit přejímku prověřující elektrické systémy nízkého napětí i akumulátoru, a zkontrolovat značnou část mechanických součástí formule.

Nepřestávejte nás sledovat. Brzy se můžete těšit na zbylé články o Business Plánu a dynamických disciplínách, ve který se dozvíte i celkové výsledky.

Děkujeme za podporu!