Po úspěšném dni statických disciplín jsme se v pátek probudili do nového rána plni očekávání, co naše auto dokáže na trati. Po testování, které proběhlo před závody, jsme věděli, že má naše formule velký potenciál. Tento den nás čekala akcelerace, skidpad a v odpoledních hodinách také autocross. Ze všech sil jsme se vrhli do příprav formule na dynamické disciplíny.

Hned po ránu jsme vyrazili do testovací zóny, kde jsme strávili 45 minut nastavováním jízdních parametrů pro akceleraci. Vyladili jsme trakční kontrolu, která nám z času ubrala přibližně 0,1 sekundy. Řidič Pepa Med zajel svou první jízdou skvělý čas 3,57 sekundy. Cestou zpátky na start ke svému druhému pokusu zahříval pneumatiky kličkováním, a kvůli tomu se mu nabalily na gumy kamínky z tratě. Při dalším pokusu kamínky způsobily prokluz a jeho čas už nebyl tak dobrý jako ten první. U druhého jezdce Kuby Sedláře nezafungovala kontrola trakce, a proto mu podklouzla přední náprava. Výsledkem byl horší čas 3,7 sekundy. Díky tomuto prokluzu ale pročistil a zahřál gumy.  Cestou zpět agresivně zrychloval a brzdil. Před jeho druhou jízdou byly tedy pneumatiky v nejlepší kondici a Kuba zajel nejlepší čas 3,55 sekundy, který nás zařadil na průběžné první místo.

Hned po dokončení všech pokusů na akceleraci jsme se vydali čekat do řady na skidpad. Pepa Med jezdil kvůli chybě nastavení auta s vypnutým elektrickým diferenciálem, a proto jeho čas nepatřil mezi nejlepší na trati. U druhého jezdce jsme systém dokázali zapnout a díky kombinaci jezdeckých dovedností a fungujících systémů zajel Kuba velmi dobré časy. Jeho výsledky nás zařadily na průběžné třetí místo v této disciplíně.

Po obědové pauze nás čekal autocross, ve kterém jako první nastoupil pilot Ondra Hladík. Jeho první jízda byla poznamenána chybou v kabeláži, která mu při vyšším přetížení rozpojila bezpečnostní vypínací obvod. Před tím však dostal smyk, protože byla aktivní trakční kontrola, která mu toho mnoho umožňuje, ale překročením jejích současných limitů může auto snadno dostat smyk. O tom se Ondra přesvědčil na vlastní kůži a způsobilo to konec jeho prvního pokusu. Po nedokončení jeho první jízdy jsme se pokusili najít jaká chyba toto způsobila. S domněle opravenou chybou jsme zvolili strategii, že nastoupí druhý pilot Marek Lászlo a po jeho jízdách bude mít Ondra prioritu na trati při svém druhém pokusu. Markovi obě jízdy byly bez větších chyb a díky zvolené strategii se ke svému poslednímu pokusu dostal i Ondra. Auto bylo při jízdách přetáčivé na brzdách a celkově se chovalo lehce jinak než při testování před závody. Na trati bylo velké množství vody, ale přesto jsme strategicky rozhodli, že obujeme suché gumy, u kterých jsme se mohli spolehnout na jejich chování. Po dojetí autocrossu jsme analyzovali časy ostatních týmů a zjistili jsme, že použití mokrých gum nám mohlo na trati být k prospěchu. Nicméně i při použití pneumatik na sucho Marek zajel skvělý čas a zařadil se na druhé místo v elektrické kategorii. Druhé místo znamenalo kvalifikaci do finálního závodu endurance v Top 3 a jízdu v takzvaném finále. Díky dobrému času jsme věděli, že na trať další den nastoupíme až v odpoledních hodinách.

Po úspěšném absolvování tří dynamických disciplín jsme večer věnovali dobrému jídlu a krátké oslavě a další den jsme brzy vstali a začali připravovat monopost na odpolední závod. Na trati bylo po nočním dešti vcelku velké množství vody, ale protože od rána prudce svítilo slunce, očekávali jsme, že ve chvíli, kdy nastoupíme, už budou podmínky dobré. To se také potvrdilo a při startu našeho vozu jsme si nemohli přát lepší trať. Zbytek týmu ale viděl vznikat problém. Ze směru od příhraničních hor se na závodiště začali valit bouřkové mraky, které nevypadaly vůbec pozitivně. Už po pár kolech bylo jasné, že máme problém. Nejdříve začalo jen krápat, na což bylo naše auto plně připravené a nemělo by s takovým deštěm sebemenší problém, v pátém kole se počasí změnilo. Neskutečná průtrž mračen donutila diváky utéct pod stany a organizátory přerušit závod. Po chvíli se celé závodiště naplnilo vodou a bylo více než jasné, že trať není pro další jízdy bezpečná. Organizátoři ukončili soutěž Endurance předčasně.

Po skončení bouřkové přeháňky organizátoři rozhodli: „Závod je ukončen a disciplíny Endurance a Efficiency se nebudou počítat do celkového skóre týmů!“. Jakkoli nepopulární se toto rozhodnutí mohlo zdát, na prvním místě byla bezpečnost studentů, kteří vozy pilotují. V našem týmu se toto rozhodnutí setkalo s pochopením, ačkoli zklamání z ukončení královské disciplíny bylo mezi členy cítit na každém kroku. Časy, které Marek Lászlo prvních pět kol zajížděl, byly totiž na špičce mezi týmy, co dojeli před průtrží. Navíc našim největším konkurentům týmu Running Snail se během jejich endurance vyzula pneumatika, tudíž naše šance na úspěch výrazně vzrostly.

Po předčasném ukončení jsme uklidili pit, sbalili veškeré vybavení i monopost a zamířili do kempu na večeři a následné vyhlášení výsledků. Při čekání na výsledky se napětí dalo krájet. Při prvním nástupu na podium jsme zažili doslova výbuch emocí. Všichni členové týmu dávají do projektu nesmírné množství úsilí a pocit stát na podiu a být nejlepším z přítomných týmů je ohromným zadostiučiněním. Nakonec jsme na pódium nastoupili pětkrát díky níže uvedeným výsledkům.

Soutěž inženýrského designu:                                   2. místo

Bussines plan:                                                               1. místo

Cost report:                                                                   2. místo

Akcelerace:                                                                   1. místo

Skidpad:                                                                         3. místo

Autocross:                                                                     2. místo

Endurance:                                                                    Zrušena

Efficiency:                                                                      Zrušena

Kategorie FSE:                                                              1. místo

Celkové umístění:                                                        1. místo

Velké díky patří našim rodinám, které nás v tomto projektu bezmezně podporují. Díky všem sponzorům a škole, kteří zajišťují materiální a finanční podporu projektu. Bez nich by z týmu nemohli odcházet tak kvalitní inženýři. Díky také Vám, kdo čtete tento článek a posíláte spoustu pozitivních reakcí na sociálních sítích. I právě Vy nás nabíjíte energií, ze které tohle auto vzniká!

Děkujeme!