Kabelové svazky a konektory jsou důležitou součásti vozu a na jejich kvalitě přímo závisí spolehlivost celé fomule. Poskytují přenos energie a dat mezi jednotlivými řídícími jednotkami a musí bezchybně fungovat za všech okolností.

Při vývoji kabelových svazků pro monopost FSE.04x spolupracujeme s odborníky ze společnosti RayService a.s., kterým děkujeme za podporu.