Tlumiče pérování jsou důležitými prvky v sestavě odpružení vozidel a znalost jejich provozních charakteristik je nedílnou součástí jejich úspěšného nastavení. Díky panu Ing. Pavlu Steinbauerovi, Ph.D máme společně s týmem CTU CarTech možnost testování útlumových charakteristik tlumičů v laboratoři.

Na zkušebním stanovišti Odboru mechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT, které je vybaveno řízeným hydraulickým válcem a tenzometrickým měřením síly, měříme tlumicí sílu pro různá nastavení škrticích ventilů a pro různé rychlosti zdvihu tlumiče.

Námi používané tlumiče pérování jsou nezávisle nastavitelné ve čtyřech oblastech provozu – pomalá a rychlá komprese, pomalé a rychlé vypružení – a můžeme tak dosáhnout více než 250 000 kombinací nastavení útlumu. Díky poznatkům z předchozích sezon však víme, která nastavení jsme používali nejčastěji a právě na tato se při měření soustředíme.

Naměřené parametry jsou pak užitečné nejen při samotném nastavení formule během testování, ale i jako vstupní data pro dynamický simulační model vozu.