Jsme velice vděční společnosti Misan za obrobení připojovacích bodů pro uchycení náprav.

Tímto příspěvkem jí děkujeme za spolupráci v nynější sezóně a těšíme se na nadcházející!