I v letošní sezómě, jako i v mnoho minulých, nás podpořil náš dlouhodobý partner firma Henkel.

Obdrželi jsme štědrou dodávku lepidel Loctite, včetně nejnovějších hybridních i osvědčených konstrukčních lepidel a mnoho dalších výrobků.

Mimo materiální podpory si obzvlášť vážíme možnosti konzultovat konkrétní technická řešení s odborníky a najít pro danou aplikaci nejhodnější produkty.

Jen těžko bychom hledali v oblastech lepení, čištění a těsnění lepšího partnera.

Děkujeme moc!