Kapitán týmu

Tomáš Krejčí

Autonomní skupina

Ondřej Kuban
Vedoucí autonomní skupiny
Dávid Korčák
Roman Šíp
Dmytro Khursenko
Josef Capůrka

Low voltage skupina

Šimon Hykl
Vedúci low voltage skupiny
David Poborský
Jakub Junek
Jakub Vobora
Jakub Štulík
Daniel Měkota
Daniel Štorc
Kryštof Pavlů
Dominik Bartoš
Filip Vladimír Setnička
Vojtěch Plzenský
Martin Edl
Viktória Ritzková

Powertrain skupina

Vojtěch Michal
Vedoucí powertrain skupiny
Šimon Hykl
Michal Kopiar
Martin Edl
Radek Molinek
Vít Veselý
Marko Martoničkin
Michal Penc

Mechanical structures skupina

Jan Plesník
Vedúci mechanical structues
Kryštof Konečný
Jan Cába
Jindra Novotný
Vojtěch Šedivý
Václav Mikulec

Projektová skupina

Ján Cába
Vedoucí Projektové skupiny
Martin Boukal
Veronika Válková
Vojtěch Linha
Kryštof Knorr
Kryštof Buben
Alice Grulichová

Statické disciplíny

Jakub Žižka
Vedoucí Statických disciplín
Alice Grulichová
Václav Mikulec
Ondřej Hadrbolec

Děkan

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
Děkan

Fakultní zástupci

Ing. Jan Bauer, Ph.D.
Vedoucí katedry elektrických pohonů a trakce - EV
Ing. Vít Hlinovský, CSc.
Fakultní koordinátor - EV
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj Fakulty Vedouci Visual Recognition Group na katedře kybernetiky - DV
Ing. Jan Čech, Ph.D.
Fakultní koordinátor - DV